Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng tải trọng nén trước đến độ thấm clorua của bê tông làm cầu sử dụng phụ gia chống thấm nước

Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng tải trọng nén trước đến độ thấm clorua của bê tông làm cầu sử dụng phụ gia chống thấm nước

Bài báo trình bày các kết quả thực nghiệm xác định ảnh hưởng của tải trọng nén trước đến độ thấm clorua của bê tông làm cầu sử dụng phụ gia chống thấm nước KIM (Krystol Internal Membrane).

Dự báo sự thay đổi độ rỗng của vật liệu bê tông xi măng do ảnh hưởng của quá trình cacbonat hóa

Dự báo sự thay đổi độ rỗng của vật liệu bê tông xi măng do ảnh hưởng của quá trình cacbonat hóa

Độ rỗng (ϕ) là chỉ tiêu quan trọng, ảnh hưởng đến các tính chất khác của vật liệu như: Khối lượng thể tích, cường độ, hệ số truyền nhiệt, hệ số thấm, tốc độ khuyếch tán… Vật liệu bê tông xi măng (BTXM) thông thường nếu độ rỗng nhỏ sẽ có cường độ cao, độ thấm nước và khuyếch tán nhỏ.

Đánh giá ảnh hưởng sự thay đổi các yếu tố môi trường đến tốc độ cacbonat của vật liệu bê tông xi măng

Đánh giá ảnh hưởng sự thay đổi các yếu tố môi trường đến tốc độ cacbonat của vật liệu bê tông xi măng

Hiện tượng cacbonat làm thay đổi thành phần hóa học của vữa xi măng, giảm độ rỗng, tăng cường độ của vật liệu.

Mô hình vật liệu bê tông và thép đai trong vùng sườn dầm bê tông cốt thép chịu cắt

Mô hình vật liệu bê tông và thép đai trong vùng sườn dầm bê tông cốt thép chịu cắt

Bài báo trình bày các mô hình vật liệu cho bê tông trong vùng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép có xét đến sự hình thành các vết nứt xiên cắt qua cốt đai trong sườn dầm.

Hiệu quả của pu-zơ-lan tự nhiên đối với độ bền của bê tông trong môi trường biển

Hiệu quả của pu-zơ-lan tự nhiên đối với độ bền của bê tông trong môi trường biển

Tấn công sun-phát và ăn mòn clorua là những nhân tố chính đối với độ bền và tuổi thọ của công trình bê tông cốt thép tồn tại trong môi trường biển.

Phương pháp chọn dạng máy đa năng thi công đường bê tông xi măng ở nông thôn VN

Phương pháp chọn dạng máy đa năng thi công đường bê tông xi măng ở nông thôn VN

Bài báo công bố những kết quả nghiên cứu về phương pháp chọn dạng máy xây dựng đa năng xây dựng đường bê tông xi măng (BTXM) ở nông thôn Việt Nam hiện nay và những kết quả áp dụng cụ thể.

Cường độ chịu nén của bê tông sử dụng sợi poly-propylene và silica fume

Cường độ chịu nén của bê tông sử dụng sợi poly-propylene và silica fume

Bài báo xem xét ảnh hưởng của sợi poly-propylene và silica fume đến cường độ chịu nén của bê tông.

Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông cốt liệu nhẹ chịu lực để ứng dụng trong kết cấu cầu ở VN

Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông cốt liệu nhẹ chịu lực để ứng dụng trong kết cấu cầu ở VN

Bê tông cốt liệu nhẹ khối lượng thể tích dưới 1.900kg/m3, có cường độ tương đương bê tông thường và nhẹ hơn khoảng 25 - 35%.