Đánh giá khả năng chống nứt bê tông nhựa thiết kế theo Superpave

Diễn đàn khoa học 28/10/2020 06:10

Bài báo sẽ nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng đến khả năng chống nứt của bê tông nhựa thiết kế theo Superpave

Nứt ở nhiệt độ trung gian là một dạng phá hoại phổ biến của lớp bê tông nhựa (BTN) trong kết cấu mặt đường. Trên thế giới có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chống nứt của BTN như: cốt liệu, nhựa đường, công tác thiết kế thành phần hỗn hợp BTN, công tác thi công lớp BTN, lưu lượng xe, tải trọng xe, nhiệt độ môi trường... Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của loại nhựa đường, cỡ hạt lớn nhất danh định của hỗn hợp BTN, hàm lượng nhựa và nguồn gốc cốt liệu đến khả năng chống nứt ở nhiệt độ trung gian của BTN Superpave trong điều kiện Việt Nam.

Tác giả: ThS. NCS. LƯU NGỌC LÂM - Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải
              PGS. TS. NGUYỄN QUANG PHÚC - Trường Đại học Giao thông vận tải

Nội dung bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận