Đề nghị Quảng Trị xây cầu vượt, hầm chui qua đường sắt Bắc - Nam

Tác giả: Minh Phương

saosaosaosaosao
Đường sắt 14/07/2022 14:24

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc cải tạo, mở rộng đường ngang tại Km633+030 tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo nghiên cứu phương án xây dựng nút giao khác mức (cầu vượt, hầm chui) giữa đường bộ đô thị với tuyến đường sắt quốc gia. (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo nghiên cứu phương án xây dựng nút giao khác mức (cầu vượt, hầm chui) giữa đường bộ đô thị với tuyến đường sắt quốc gia. (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT cho biết đã nhận được văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị đấu nối đường đô thị vào QL1 tại Km770+000(P); cải tạo, mở rộng đường ngang tại Km633+030 tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh.

Trả lời về việc này, Bộ GTVT cho hay, hiện tại, đường ngang tại Km633+030 tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh là đường ngang có người gác, phòng vệ bằng dàn chắn, mặt đường ngang rộng 7m.

Dự án xây dựng tuyến đường đô thị kết nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường Đôn An, thị xã Quảng Trị dự kiến đấu nối vào QL1 tại Km770+000 bên phải tuyến (lý trình đường bộ) và cải tạo, mở rộng đường ngang tại Km633+030 (lý trình đường sắt) tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh từ 7m thành 20,5m. Đường ngang tại Km633+030 (dự kiến cải tạo, mở rộng) cách đường ngang tại Km629+980 về phía Hà Nội là 3.050m và cách đường ngang tại Km633+400 về phía Tp. Hồ Chí Minh là 370m.

Việc xây dựng tuyến đường bộ kết nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường Đôn An, thị xã Quảng Trị để phát triển kinh tế xã hội là cần thiết. Căn cứ quy định tại Luật Đường sắt và Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ GTVT, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (chủ đầu tư) nghiên cứu phương án xây dựng nút giao khác mức (cầu vượt, hầm chui) giữa đường bộ đô thị với tuyến đường sắt quốc gia nhằm đảm bảo ATGT đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

“Về việc đấu nối đường đô thị vào QL1 tại Km770+000 (P) căn cứ quy định tại Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ, Thông tư số 39/2021/TTBGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ GTVT, đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét, quyết định việc đấu nối vào quốc lộ theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ theo quy định”, Bộ GTVT nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận