Đôn đốc thực hiện kết luận kiểm toán 3 dự án của Ban QLDA Mỹ Thuận

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 17/08/2023 11:00

Đối với các nội dung kết luận, kiến nghị đơn vị đã báo cáo thực hiện nhưng chưa được KTNN ghi nhận, Bộ GTVT giao Ban QLDA Mỹ Thuận cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và chủ động giải trình trực tiếp với các đơn vị của KTNN để được xác nhận kết quả thực hiện.

Đôn đốc thực hiện kết luận kiểm toán 3 dự án của Ban QLDA Mỹ Thuận - Ảnh 1.

Thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên do Ban QLDA Mỹ Thuận làm chủ đầu tư

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các Cục: Quản lý đầu tư xây dựng, Hàng không Việt Nam, Ban QLDA Mỹ Thuận, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về việc đôn đốc, kiểm tra, rà soát thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước đối với các dự án do Ban QLDA Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, quản lý dự án.

Văn bản nêu rõ: "Bộ GTVT đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc Ban QLDA Mỹ Thuận và các đơn vị trực thuộc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc tiếp thu, kịp thời thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăn cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dự án đầu tư xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên và dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh".

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số nội dung kết luận, kiến nghị của KTNN chưa được các đơn vị quan tâm, xử lý dứt điểm, nhất là những tồn tại liên quan đến kết luận KTNN các năm trước đây. Nhiều nội dung kết luận, kiến nghị (gồm cả xử lý tài chính, kiến nghị khác) mặc dù các cơ quan, đơn vị có báo cáo đã thực hiện nhưng chưa được KTNN ghi nhận; những nội dung kiến nghị đang thực hiện cũng chưa được báo cáo, làm rõ tiến độ thực hiện, trách nhiệm đang giao cho cơ quan, đơn vị nào thực hiện.

"Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT về kết quả thực hiện của đơn vị đối với kiến nghị, kết luận của KTNN, Bộ GTVT yêu cầu đối với các nội dung kết luận, kiến nghị đơn vị đã báo cáo thực hiện nhưng chưa được KTNN ghi nhận, Bộ GTVT giao Ban QLDA Mỹ Thuận cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và chủ động giải trình trực tiếp với các đơn vị của KTNN (KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực) để được xác nhận kết quả thực hiện", Bộ GTVT yêu cầu.

Đối với các nội dung đang được thực hiện, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của Bộ GTVT, rà soát, kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, xử lý dứt điểm các kiến nghị chưa được KTNN xác nhận, các kiến nghị còn đang thực hiện chưa xong; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, sai sót mà KTNN đã nêu; nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc chậm trễ thực hiện kiến nghị kiểm toán, đề xuất giải pháp xử lý cụ thể (nếu có). Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo về Bộ GTVT trước ngày 19/8/2023.

Ý kiến của bạn

Bình luận