Hàng loạt nhiệm vụ chưa hoàn thành ở dự án vốn ODA 5.300 tỷ đồng

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đường bộ 29/10/2022 13:04

Bộ GTVT đã đôn đốc nhiều lần nhưng ban QLDA vẫn chưa báo cáo kết quả thực hiện theo tiến độ yêu cầu dự án vốn ODA 5.300 tỷ đồng.

Hàng loạt việc chưa làm ở dự án vốn ODA 5.300 tỷ đồng - Ảnh 1.

Phương tiện thi công dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Cục Quản lý đầu tư xây dựng (QLĐTXD) vừa có văn bản gửi Ban QLDA 2 về việc đôn đốc tiến độ thực hiện dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Theo Cục QLĐTXD, trong thời gian qua, lãnh đạo Bộ GTVT đã tổ chức nhiều cuộc họp với các đơn vị, địa phương, nhà tài trợ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án để đẩy nhanh tiến độ.

Đến nay, một số nội dung chỉ đạo của Bộ GTVT đã được đôn đốc nhiều lần nhưng vẫn chưa được Ban QLDA 2 báo cáo Bộ GTVT kết quả thực hiện theo tiến độ yêu cầu.

Cụ thể, Cục QLĐTXD cho biết, Ban QLDA 2 chưa hoàn thành việc xây dựng và ban hành quy chế làm việc, phối hợp trong quá trình quản lý điều hành dự án, trong đó phân rõ quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân thuộc Ban QLDA2 tham gia quản lý điều hành dự án.

Ban QLDA cũng chưa hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết cho tất cả các nhóm công việc còn lại của dự án, trong đó cần đưa ra các mốc thời gian hoàn thành đối với từng nội dung công việc, từng gói thầu.

Cùng với đó, Ban QLDA 2 chưa báo cáo bổ sung nêu rõ các lý do, nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân các bên liên quan (đơn vị tư vấn, ban QLDA) trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ GTVT.

"Hàng tuần, hàng tháng, Ban QLDA 2 chưa chủ động báo cáo Bộ GTVT về tiến độ, chất lượng, khối lượng, giá trị thực hiện, giá trị giải ngân các hợp đồng xây lắp đang thực hiện đối với từng hạng mục công trình của từng gói thầu, nêu các khó khăn, vướng mắc và đề xuất và kiến nghị để Cục QLĐTXD tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ GTVT xem xét nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong công tác lựa chọn nhà thầu và giải phóng mặt bằng", Cục QLĐTXD thông tin.

Hàng loạt việc chưa làm ở dự án vốn ODA 5.300 tỷ đồng - Ảnh 2.

Công nhân thi công dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT xem xét tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, Cục QLĐTXD đã đề nghị Ban QLDA 2 chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các nội dung nêu trên, báo cáo Bộ GTVT.

Đối với gói thầu XL10 đã ký kết hợp đồng ngày 29/9/2022, Cục QLĐTXD đề nghị Ban QLDA2 chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công thực hiện rà soát, hoàn thiện các thủ tục, điều kiện khởi công gói thầu. Đồng thời chỉ đạo nhà thầu thi công lập biểu tiến độ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công. Lưu ý, phải lập kế hoạch chi tiết thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành đối với công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công đối với từng đoạn tuyến trong gói thầu trên cơ sở kế hoạch bàn giao mặt bằng của địa phương.

Đồng thời, các đơn vị phải đẩy nhanh công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công trình Ban QLDA 2 phê duyệt làm cơ sở để triển khai thi công.

Ban QLDA 2 cần chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu thi công lập biểu tiến độ thi công tổng thể, tiến độ chi tiết của từng hạng mục công trình đối với gói thầu, Ban QLDA 2 rà soát, trình Bộ GTVT trước ngày 30/10/2022 để xem xét thống nhất làm cơ sở để quản lý hợp đồng. Cùng với đó là chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương huy động máy, thiết bị, nhân lực và thực hiện công tác chuẩn bị (cấp phép thi công, thí nghiệm các vật liệu đầu vào,…) đủ điều kiện để triển khai thi công trước ngày 30/10/2022.

Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, để chuẩn bị chương trình kế hoạch cho lãnh đạo Bộ GTVT cùng nhà tài trợ ADB kiểm tra hiện trường và làm việc với địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án, Ban QLDA 2 cần khẩn trương báo cáo chi tiết tình hình triển khai công tác GPMB (công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế,…), mỏ vật liệu, bãi đổ thải, tình hình thi công đối với từng gói thầu đã triển khai, báo cáo cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm việc với các địa phương, kiến nghị đề xuất,…

"Ban QLDA 2 cần nghiêm túc thực hiện việc báo cáo hàng tuần, hàng tháng gửi Bộ GTVT về tiến độ, chất lượng, khối lượng, giá trị thực hiện, giá trị giải ngân các hợp đồng xây lắp đang thực hiện đối với từng hạng mục công trình của từng gói thầu, nêu các khó khăn, vướng mắc và đề xuất và kiến nghị (nếu có) để lãnh đạo Bộ GTVT xem xét, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án", Cục QLĐTXD cho biết.

Ý kiến của bạn

Bình luận