Nghiên cứu sử dụng công nghệ đúc chuyển keo trong tăng cường kết cấu bê tông bằng tấm bản thép

Tác giả: Nhóm tác giá

saosaosaosaosao
Thị trường 29/12/2019 09:47

Nội dung bài báo nghiên cứu về công nghệ đúc chuyển keo (Resin Transfer Molding - RTM) được ứng dụng trong giải pháp ...

 

TS. NGUYỄN VĂN HẬU;

ThS. NGUYỄN KHÁNH ĐỨC;

PHẠM NGUYÊN BẢO

Trường Đại học Giao thông vận tải

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ý kiến của bạn

Bình luận