Nghiên cứu sử dụng nano SiO2 điều chế từ tro trấu tăng cường độ chịu nén của bê tông xi măng

Diễn đàn khoa học 21/05/2021 11:12

Bài báo trình bày về việc sử dụng nano SiO2 (NS) điều chế từ tro trấu làm phụ gia khoáng cho bê tông xi măng (BTXM). Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi sử dụng nano SiO2 hàm lượng từ 0 - 2% theo khối lượng xi măng đã làm tăng cường độ nén của bê tông so với BTXM thông thường. Điều này làm tăng khả năng ứng dụng của BTXM sử dụng phụ gia khoáng NS, giảm hàm lượng xi măng trong bê tông, tăng lượng sử dụng phế thải từ tro trấu giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững trong xây dựng công trình.

Tác giả: TS. TRẦN HỮU BẰNG
             Trường Đại học Thủ Dầu Một
             ThS. VÕ XUÂN LÝ
             Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông vận tải

Image749376
Tro trấu sau khi được nghiền đều qua ray và sấy khô

Hiện nay, các nghiên cứu sử dụng NS làm phụ gia để tăng chất lượng của BTXM đã được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ [4,5,6], Italy [7] và Trung Quốc [8,9]. Việt Nam là nước nông nghiệp có sản lượng lúa lớn, lượng vỏ trấu thải ra hàng năm rất nhiều. Giải pháp sử dụng NS điều chế từ tro trấu làm tăng chất lượng của BTXM sẽ mang lại hiệu quả cao. Trong công trình nghiên cứu [2], vật liệu NS điều chế từ tro trấu khu vực miền Tây Nam bộ cho thấy vật liệu sử dụng NS đạt kết quả cường độ kéo uốn, nén cao hơn so với mẫu thông thường. Các hạt NS có thể lấp đầy các lỗ rỗng trong cấu trúc gel C-S-H và hoạt động như một hạt nhân để liên kết chặt chẽ và làm tăng tính bền vững của các hạt gel, từ đó giúp cải thiện tính cơ học và tăng độ bền vững của mẫu vữa xi măng nano SiO2. Trong công trình này, chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng NS đến cường độ nén của BTXM với cường độ nén chịu nén là 50 MPa của mẫu thử ở 3, 7 và 28 ngày tuổi.


Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận