Phân tích, so sánh các phương pháp dự tính sức kháng cắt của dầm bê tông cốt sợi thép cường độ cao theo một số tiêu chuẩn hiện hành trên thế giới

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Ứng dụng 28/12/2019 10:22

Tính toán chống cắt cho dầm bê tông cốt thép (BTCT) nói chung và dầm bê tông cốt sợi thép (BTCST...

 

ThS. NCS. TRẦN THỊ LÝ;

ThS. ĐÀO QUANG HUY

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

TS. ĐÀO VĂN DINH;

PGS. TS. PHẠM DUY ANH

Trường Đại học Giao thông vận tải

1
2
3
4
5
6
7
8
Ý kiến của bạn

Bình luận