Ứng dụng phần mềm Abaqus tính ứng suất, biến dạng kết cấu mặt đường mềm sân bay

Ứng dụng phần mềm Abaqus tính ứng suất, biến dạng kết cấu mặt đường mềm sân bay

Bài báo giới thiệu chung về phần mềm Abaqus, cơ sở lý thuyết và phương pháp giải của phần mềm Abaqus và ứng dụng tính ứng suất, độ võng trong kết cấu mặt đường mềm sân bay.

Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng tải trọng nén trước đến độ thấm clorua của bê tông làm cầu sử dụng phụ gia chống thấm nước

Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng tải trọng nén trước đến độ thấm clorua của bê tông làm cầu sử dụng phụ gia chống thấm nước

Bài báo trình bày các kết quả thực nghiệm xác định ảnh hưởng của tải trọng nén trước đến độ thấm clorua của bê tông làm cầu sử dụng phụ gia chống thấm nước KIM (Krystol Internal Membrane).

Phụ huynh rơi nước mắt với đề cương ôn thi học kỳ của con

Phụ huynh rơi nước mắt với đề cương ôn thi học kỳ của con

“Đề cương 9 môn học, môn nào cũng mười mấy câu hỏi, nhất là đề cương môn Sinh học của cháu làm hết cũng ngót chục trang”, một phụ huynh cho hay.

Ghế ngồi thông minh có thể đọc mức độ stress của lái xe

Ghế ngồi thông minh có thể đọc mức độ stress của lái xe

Việc giữ bình tĩnh sau bánh lái sẽ trở nên dễ dàng nhờ thiết kế ghế ngồi mới giúp chủ động theo dõi tình trạng thể chất và tinh thần lái xe.

Ứng dụng
Phân tích ứng suất tấm bê tông xi măng sử dụng trong mặt đường ô tô và sân bay

Phân tích ứng suất tấm bê tông xi măng sử dụng trong mặt đường ô tô và sân bay

Trong thiết kế mặt đường cao tốc hoặc mặt đường bê tông xi măng (BTXM) là mô hình giống như tấm mỏng Kirchhoff với các điều kiện biên tựa tự do.

Nghiên cứu mô hình tính toán đường ray theo phương pháp phần tử hữu hạn

Nghiên cứu mô hình tính toán đường ray theo phương pháp phần tử hữu hạn

Bài báo giới thiệu mô hình tính toán đường ray theo phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) để xác định ứng suất trên lớp mặt nền đường sắt, làm cơ sở trong việc tính toán các lớp gia cố mặt nền đường sắt tốc độ cao (như các lớp bê tông nhựa, lớp cấp phối đá dăm, subbalat…) ở Việt Nam.

Ứng dụng