Tăng cường tính chính xác lắp ráp của hệ thống đường ống tàu thủy trên cơ sở ứng dụng phép quay các cặp đoạn ống song song

Diễn đàn khoa học 19/10/2021 15:57

Quy trình công nghệ thiết kế, gia công và lắp ráp hệ thống đường ống có vai trò ngày càng lớn, chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong ngành công nghiệp đóng tàu, đặc biệt trong định hướng tập trung về chất lượng đóng mới, hiện đại hóa trang thiết bị trên tàu thủy. Tuy nhiên, tỉ lệ ống được gia công trực tiếp theo bản vẽ thiết kế vẫn còn ở mức thấp, do liên quan đến các yếu tố về mật độ bố trí ống và sai số gia công, đang là một vấn đề quan trọng cần được giải quyết. Trong bài báo, tác giả đề xuất phương án ứng dụng phép quay các cặp đoạn ống song song tại vị trí bố trí bích lỏng liên kết, nhằm dịch chuyển tuyến đường ống, qua đó bù hòa được các sai số phát sinh trong quá trình lắp ráp. Bài báo xây dựng được công thức chung mô tả miền tự bù hòa sai số của một tuyến đường ống bất kỳ thông qua việc phân tích hình dáng và kết cấu thiết kế của nó. Kết quả công bố có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá khả năng tự bù hòa sai số của tuyến đường ống ngay trong giai đoạn thiết kế, là cơ sở nhằm

Tác giả: TS. NGÔ GIA VIỆT - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Image753289
Quỹ đạo dịch chuyển trong phép quay cặp đoạn ống song song

Thiết kế hệ thống đường ống, đặc biệt trong ngành công nghiệp đóng tàu là lĩnh vực phức tạp và đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Quá trình đa dạng hóa thiết kế và hiện đại hóa chức năng của các loại tàu thủy và công trình ngoài khơi kéo theo các yêu cầu về việc tăng cường số lượng và sự phức tạp của hệ thống đường ống.

Hiện nay, việc ứng dụng các công nghệ, phần mềm hiện đại cho phép thiết kế hệ thống đường ống trên tàu thủy một cách chi tiết. Toàn bộ ống riêng lẻ của hệ thống đường ống được mô tả thông qua các bản vẽ với đầy đủ kích thước cụ thể. Mặc dù vậy, vẫn còn tồn tại một lượng lớn các ống không thể gia công trực tiếp theo bản vẽ thiết kế. Đó là các đoạn ống nằm tại vị trí có mật độ bố trí cao, hoặc các đoạn ống phân bố tại cái vị trí đầu nút, dùng để bù hòa các sai số trong quá trình lắp ráp [1-3]. Các loại ống trên chỉ được gia công, sau khi được xác định lại kích thước chính xác cuối cùng, có tính đến toàn bộ các sai số trong quá trình gia công và lắp ráp ống. Quá trình trên được thực hiện trên tàu hoặc tổng đoạn đã được lắp ráp sơ bộ, làm tiêu tốn nhân công và ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Gián đoạn trong quy trình trên dẫn đến gián đoạn trong toàn bộ quy trình lắp ráp hệ thống đường ống nói riêng và trong các công đoạn đóng tàu nói chung.

Vấn đề trên xuất phát từ việc trong giai đoạn thiết kế không thể dự đoán được các sai số có thể phát sinh trong quá trình gia công và lắp ráp đường ống, bất kể việc ứng dụng các quy trình công nghệ, phần mềm hiện đại vào quá trình thiết kế [4,5]. Đây là vấn đề thật sự cấp thiết, đòi hỏi các phương án giải quyết nhằm giảm bớt sự gián đoạn trong quy trình thiết kế - gia công - lắp ráp hệ thống đường ống, hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian thi công đóng tàu. Để giải quyết vấn đề này, tác giả đề tài đề xuất việc nghiên cứu và xây dựng quy trình dự đoán, đánh giá khả năng tự bù hòa sai số của hệ thống đường ống tàu thủy ngay trong giai đoạn thiết kế, dựa trên cơ sở phân tích các yếu tố về kết cấu, hình dáng thiết kế của từng tuyến ống trong hệ thống đường ống.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận