Thống nhất sớm đầu tư kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền qua Đồng Tháp

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường thuỷ 28/02/2024 15:09

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Tháp tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 5/1/2024.

Thống nhất sớm đầu tư kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền qua Đồng Tháp- Ảnh 1.

Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Tháp về sự cần thiết và sớm thực hiện dự án đầu tư nâng cấp tuyến kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền

Theo đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Tháp tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 5/1/2024 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 494/VPCP-QHĐP ngày 22/01/2024 với nội dung: "Kiến nghị Bộ GTVT sớm thực hiện cải tạo, nâng cấp kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền (Bộ GTVT đã có Quyết định số 1574/QĐ-BGTVT ngày 05/12/2023 giao nhiệm vụ Ban QLCDA Đường thủy)".

Trả lời nội dung trên, Bộ GTVT nêu rõ: "Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Tháp về sự cần thiết và sớm thực hiện dự án đầu tư nâng cấp tuyến kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền nhằm nâng cao năng lực vận tải thủy giữa sông Tiền và sông Hậu, rút ngắn khoảng cách vận tải và giảm áp lực cho tuyến vận tải thủy qua kênh Lấp Vò - Sa Đéc và Chợ Lách - Măng Thít".

Theo Bộ GTVT, nhằm chuẩn bị sẵn các điều kiện cần thiết (hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B; báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án nhóm A) để có thể triển khai ngay các bước tiếp theo khi cấp thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn dự phòng trung hạn, nguồn tăng thu hàng năm hoặc chuẩn bị đầu tư cho kỳ trung hạn 2026 - 2030, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1574/QĐ-BGTVT ngày 5/12/2023 giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý các dự án Đường thủy tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư nâng cấp tuyến kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền.

Ngày 19/2/2024, Đoàn công tác do lãnh đạo Bộ GTVT chủ trì đã tiến hành kiểm tra, khảo sát thực địa tuyến kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền và các tuyến đường bộ kết nối tại khu vực, làm cơ sở định hướng các giải pháp kỹ thuật. Hiện, Ban Quản lý các dự án Đường thủy đang triển khai thủ tục lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Thời gian tới, trên cơ sở nguồn vốn được cấp thẩm quyền giao, Bộ GTVT sẽ cân đối, bố trí nguồn vốn để đầu tư nâng cấp tuyến kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền. Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ kịp thời, phối hợp chặt chẽ trong quá trình Ban Quản lý các dự án Đường thủy tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và triển khai các bước tiếp theo của dự án.

"Ban Quản lý các dự án Đường thủy khẩn trương tổ chức lập, sớm hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đầu tư nâng cấp tuyến kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền trình Bộ GTVT xem xét, quyết định; quá trình thực hiện phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh Đồng Tháp, kịp thời báo cáo Bộ GTVT những vấn đề vượt thẩm quyền", Văn bản nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận