Đánh giá khả năng kháng cắt của cầu dầm bê tông cốt thép nhịp giản đơn theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823-2017

Diễn đàn khoa học 24/03/2021 09:01

Trong thực tế công tác thiết kế cầu, trong danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được phê duyệt áp dụng cho các dự án.

 Tác giả: PGS. TS. HOÀNG HÀ
               TS. NGUYỄN ĐỨC THỊ THU ĐỊNH
               Trường Đại học Giao thông vận tải
               TS. HOÀNG VŨ
               Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Image742290

Phá hoại dầm cầu do lực cắt

Bài báo giới thiệu tóm tắt phương pháp tính toán đánh giá sức kháng cắt của cầu dầm bê tông cốt thép (BTCT) theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823-2017; so sánh phương pháp tính toán sức kháng cắt của dầm BTCT theo tiêu chuẩn hiện hành này với một số tiêu chuẩn thiết kế đã ban hành trước đây. Một số ví dụ tính toán đối chứng được thực hiện làm cơ sở cho đề xuất qui trình tính toán phù hợp với thực tế thiết kế.

Nội dung chỉ dẫn về tính toán thiết kế kết cấu cầu BTCT chịu tác dụng của lực cắt được trình bày trong phần 5 của Tiêu chuẩn [1], tuy nhiên cách thức xây dựng mô hình và đánh giá khả năng kháng cắt của kết cấu BTCT theo [1] không hoàn toàn giống các chỉ dẫn theo các tiêu chuẩn [2], [3,4,5,6].

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận