Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của động đất đến công trình ngầm

Diễn đàn khoa học 16/12/2020 16:05

Công trình ngầm là một bộ phận quan trọng của hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đánh giá ảnh hưởng của động đất của công trình ngầm là cần thiết cho việc quản lý - vận hành công trình. Bài báo trình bày về nghiên cứu thực nghiệm tại phòng thí nghiệm của Trường Đại học GTVT (Hà Nội) trên mô hình thu nhỏ tỷ lệ 1:21 của đoạn hầm metro của tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3 (Nhổn - ga Hà Nội) chịu động đất mô phỏng bằng bàn rung.

 Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Thu Hằng
               TS. Nguyễn Xuân Tùng
               PGS. TS. Nguyễn Hữu Hưng
               PGS. TS. Nguyễn Xuân Huy
              ThS. Nguyễn Thành Tâm
              Trường Đại học Giao thông vận tải

Image703657
Trắc dọc địa chất đoạn hầm metro từ km20+895,6 đến km21+259,5 - tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3 (Nhổn - ga Hà Nội)

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của động đất đến công trình ngầm ngầm bằng phương pháp thực nghiệm trên mô hình vật lý thu nhỏ với các kích thích động đất mô phỏng tạo ra trên bàn rung trong phòng thí nghiệm. Trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp các tài liệu khoa học đã công bố trên thế giới và ở Việt Nam và căn cứ trên các điều kiện nghiên cứu thực nghiệm trong nước, nhóm nghiên cứu đã thiết kế, chế tạo mô hình vật lý thu nhỏ của một công trình ngầm và địa tầng xung quanh. Mô hình được gắn lên bàn rung để chịu một trận động đất mô phỏng và một số ứng xử cơ học của mô hình được đo đạc lại trong quá trình thí nghiệm. Sau khi phân tích sự thay đổi của các giá trị đo này trước, trong và sau khi động đất tác dụng lên mô hình, các kết luận về ảnh hưởng của động đất đến công trình được rút ra, từ đó thấy được tầm quan trọng của việc có xét đến động đất khi thiết kế, xây dựng và sử dụng công trình ngầm. Điều này càng được chứng tỏ sự cần thiết khi các trận động đất lớn xảy ra liên tiếp ở một số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta trong thời gian vừa qua. 

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây 

Ý kiến của bạn

Bình luận