Những dự án giao thông nào được kéo dài vốn, giãn tiến độ giải ngân?

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 11/05/2023 16:34

Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải chủ động triển khai các giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn bảo đảm đến hết ngày 31/12/2023 giải ngân hết phần vốn này.

Những dự án giao thông nào được kéo dài vốn, giãn tiến độ giải ngân? - Ảnh 1.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây nằm trong danh mục 26 dự án được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2023

Bộ GTVT vừa có văn bản thông báo đến các chủ đầu tư, ban quản lý dự án về việc kéo dài thời gian gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 sang năm 2023.

Theo Bộ GTVT, các dự án được kéo dài thời gian gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 sang năm 2023 nằm trong hai danh mục.

Thứ nhất, danh mục dự án được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đến hết năm 2023, gồm 4 dự án: Nâng cấp mở rộng QL15A đoạn qua Khu di tích Truông Bồn, tỉnh Nghệ An (Sở GTVT Nghệ An - chủ đầu tư); Dự án nâng cấp QL15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa - Tiểu dự án 3 (Sở GTVT Thanh Hóa - chủ đầu tư); Dự án QL21B đoạn Km41 - Km57+950 (Chợ Dầu - Ba Đa), tỉnh Hà Nam (Sở GTVT Hà Nam - chủ đầu tư); Dự án cải tạo, nâng cấp QL 279B, tỉnh Điện Biên (Sở GTVT Điện Biên).

Thứ hai, danh mục và mức vốn dự án thuộc kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2023, gồm 26 dự án: Cao tốc Mai Sơn - QL45 (Ban QLDA Thăng Long - chủ đầu tư); Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Ban QLDA đường Hồ Chí Minh); Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết (Ban QLDA7); Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây (Ban QLDA Thăng Long),…

Trên cơ sở danh mục dự án, mức vốn được thông báo, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phù hợp với thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài đến hết năm 2023.

"Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phối hợp với Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch làm thủ tục chuyển nguồn số vốn đã được thông báo của các dự án để làm căn cứ giải ngân vốn theo quy định của Nghị định 99 ngày 11/11/2021 của Chính phủ", Bộ GTVT nêu rõ và cho biết, số vốn kéo dài thời gian thực hiện giải ngân không được vượt số vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngan sách Trung ương năm 2022 còn lại chưa giải ngân của dự án.

Đồng thời, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải chủ động triển khai các giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn bảo đảm đến hết ngày 31/12/2023 giải ngân hết phần vốn này.

"Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng, quý cho từng dự án theo số vốn ngân sách Trung ương năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài sang năm 2023 và gửi về Bộ GTVT trước ngày 30/5/2023 để tổng hợp, theo dõi", Bộ GTVT yêu cầu.

Ý kiến của bạn

Bình luận