Nghiên cứu lựa chọn phương pháp kiểm soát chất lượng thi công lớp cấp phối đá dăm ở Việt Nam

Diễn đàn khoa học 22/12/2020 15:20

Cấp phối đá dăm làm lớp móng kết cấu mặt đường ô tô hiện nay là một sản phẩm được tạo ra từ dây chuyền xay nghiền sàng ở mỏ đến vận chuyển, rải và lu ngoài công trường.

 Tác giả: TS. BÙI TUẤN ANH
               Trường Đại học Giao thông vận tải

Image705813
Biểu đồ kiểm soát hạt lọt qua sàng 25 mm - CPĐD I

Cấp phối đá dăm làm lớp móng kết cấu mặt đường ô tô hiện nay là một sản phẩm được tạo ra từ một hệ thống dây chuyền gồm nhiều công đoạn khác nhau. Trong quá trình thực hiện, hệ thống dây chuyền gồm nhiều công đoạn này sẽ chịu tác động bởi nhiều yếu tố nên chất lượng thi công lớp cấp phối đá dăm sẽ không đồng đều, chỉ đáp ứng được yêu cầu thiết kế ở phạm vi nhất định. Việc áp dụng phương pháp kiểm soát chất lượng trong các công đoạn trên sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nhà thầu thi công, các đơn vị quản lý, người sử dụng đường cũng như trực tiếp là chất lượng của các tuyến đường có sử dụng lớp cấp phối đá dăm

Kiểm soát chất lượng bằng công cụ thống kê là việc sử dụng các kỹ thuật thống kê trong thu thập, phân loại, xử lý và phản ánh các dữ liệu chất lượng thu được từ kết quả của một quá trình hoạt động dưới những hình thức nhất định giúp nhận biết được thực trạng của quá trình và sự biến động của quá trình đó.

Bài báo thông qua kết quả nghiên cứu các công cụ thống kê kiểm soát chất lượng và các quy định về quá trình kiểm tra chất lượng cấp phối đá dăm ngoài hiện trường của các quy trình hiện hành, từ đó đề xuất phương pháp thống kê kiểm soát chất lượng phù hợp.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận