Toàn cảnh cao tốc Vân Phong - Nha Trang qua tỉnh Khánh Hoà

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Đường bộ 27/12/2023 15:50

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang có tổng mức đầu tư hơn 11.808 tỷ đồng với tổng chiều dài khoảng 83,35 km. Toàn bộ tuyến đi qua địa bàn 4 huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh và Khánh Vĩnh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Sản lượng thi công đến cuối tháng 12/2023 đạt hơn 31%, trong đó cả hai gói thầu đều vượt tiến độ.

Ý kiến của bạn

Bình luận