Chưa "chốt" nhà thầu gói CW2 dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 14/10/2022 18:03

Dự án thành phần 1A của đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch có chiều dài khoảng 8,22 km, gồm 6,3 km qua địa bàn Đồng Nai và 1,92 km đi qua địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

Đề xuất chọn nhà thầu xếp hạng Nhất làm gói thầu lớn dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch - Ảnh 1.

Gói thầu CW1 của dự án thành phần 1A, dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch đã khởi công từ tháng 9/2022 nhưng tiến trình lựa chọn nhà thầu gói thầu CW2 đang rất chậm

Cục Quản lý Đầu tư xây dựng (QLĐTXD) vừa có văn bản gửi Bộ GTVT về việc rà soát quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu CW2: Xây dựng đoạn Km5+000 - Km10+000 và Km12+600 - Km13+750, dự án thành phần 1A, dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh.

Đại diện Cục QLĐTXD cho biết, theo báo cáo của Ban QLDA Mỹ Thuận (đại diện chủ đầu tư), kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu CW2 được Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF, nhà trợ vốn) chấp thuận và Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định 1007 ngày 2/6/2021 với hình thức đấu thầu cạnh tranh theo hướng dẫn của EDCF, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, không qua sơ tuyển.

Tiếp đó, hồ sơ mời thầu của gói thầu này đã được nhà tài trợ EDCF chấp thuận và Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định 2195 ngày 23/12/2021, phát hành từ ngày 30/12/2021. Theo đó, có 20 nhà thầu mua hồ sơ dự thầu nhưng chỉ có 6 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Lễ mở thầu gói thầu CW2 đã diễn ra lúc 9 giờ 00 ngày 16/2/2022. Kết quả, có 6 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định 768 ngày 17/6/2022 trên cơ sở chấp thuận của nhà tài trợ EDCF tại Công thư VNM-58/22-1641 ngày 13/6/2022, gồm: DL E&C, HEC - CC1 Joint Venture, Kumho, Kukdong, ILSUNG - CIENCO4 Joint Venture , Dongbu - VNCN Joint Venture.

Sau đó 10 ngày, hồ sơ đề xuất tài chính của 6 nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đã được mở lúc 9h00 ngày 22/6/2022. Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính đã được Cục QLĐTXD thẩm định, Bộ GTVT thống nhất và Ban QLDA Mỹ Thuận trình nhà tài trợ EDCF. Kết quả cụ thể như sau:

Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết, về tỷ lệ phần ngoại tệ trong giá dự thầu của nhà thầu xếp hạng thứ nhất (liên danh ILSUNG - CIENCO4), phần ngoại tệ (phần xây lắp được mua sắm từ Hàn Quốc) trong giá dự thầu chiếm tỷ lệ 19,82%, chưa đáp ứng quy định tại mục 5 của hồ sơ mời thầu (lớn hơn 20%). Theo quy định của hồ sơ mời thầu, cần báo cáo nhà tài trợ EDCF xem xét, có ý kiến để có cơ sở triển khai bước tiếp theo. 

Để đảm bảo hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, Ban QLDA Mỹ Thuận kiến nghị nhà tài trợ EDCF xem xét 2 phương án. Cụ thể, phương án 1: Mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất thương thảo điều chỉnh phần xây lắp được mua sắm từ Hàn Quốc đảm bảo tỷ lệ lớn hơn 20% trong tổng giá dự thầu. Phương án 2: Chấp thuận tỷ lệ ngoại tệ trong tổng giá dự thầu của Nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất.

Khi cho ý kiến về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất hồ sơ mời thầu, phía nhà tài trợ EDCF bảo lưu quan điểm là nhà thầu có tỷ lệ ngoại tệ không đáp ứng yêu cầu (trên 20%) là không đáp ứng cơ bản hồ sơ mời thầu sẽ không được xem xét so sánh về giá. 

Sau đó, Ban QLDA Mỹ Thuận đã tiến hành rà soát kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất tài chính) gói thầu CW2. Kết quả cho thấy, quy định của hiệp định vay VNM-58 và hồ sơ mời thầu gói thầu CW2 đều đảm bảo tuân thủ đúng quy định và hướng dẫn của nhà tài trợ. Đối với phần ngoại tệ trong tổng giá dự thầu của các nhà thầu, sau khi rà soát cũng không thay đổi so với nội dung đã báo cáo nhà tài trợ EDCF và Bộ GTVT.

Trên cơ sở đó, để đảm bảo hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, Ban QLDA Mỹ Thuận kiến nghị Bộ GTVT xem xét có ý kiến với nhà tài trợ EDCF thống nhất kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu CW2 của Ban QLDA Mỹ Thuận đã trình.

Đồng thời, Ban QLDA Mỹ Thuận kiến nghị Bộ GTVT có ý kiến với nhà tài trợ EDCF về việc xem xét về tỷ lệ phần ngoại tệ trong tổng giá dự thầu của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất (ILSUNG - CIENCO4 Joint Venture) theo một trong hai phương án. 

Phương án 1: Mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất thương thảo điều chỉnh phần xây lắp được mua sắm từ Hàn Quốc đảm bảo tỷ lệ lớn hơn 20% trong tổng giá dự thầu. Phương án 2: Chấp thuận tỷ lệ ngoại tệ trong tổng giá dự thầu của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất. 

Dự án thành phần 1A của đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch có chiều dài khoảng 8,22 km, gồm 6,3 km qua địa bàn Đồng Nai và 1,92 km đi qua địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

Điểm đầu dự án giao đường tỉnh 25B (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai); điểm cuối giao cắt với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc địa bàn TP. Thủ Đức (TP.HCM). Giai đoạn 1 dự án được thiết kế với quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.950 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và vốn đối ứng trong nước.

Liên quan đến vấn đề này, Cục Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu CW2 do Ban QLDA Mỹ Thuận thực hiện đã phù hợp với quy định của nhà tài trợ EDCF và quy định hiện hành của Việt Nam.

Đối với nhà thầu được đề xuất xếp hạng thứ nhất (ILSUNG - CIENCO4 Joint Venture), đại diện Cục QLĐTXD cho biết, nhà thầu có phần ngoại tệ trong giá dự thầu chiếm tỷ lệ 19,82%, chưa đáp ứng quy định tại mục 5 của hồ sơ mời thầu (lớn hơn 20%) tổng chi phí xây lắp, thấp hơn quy định hồ sơ mời thầu là 0,18% tổng chi phí xây lắp (khoảng 2 tỷ đồng, tương đương 0,084 triệu USD) là một tỷ lệ nhỏ.

Về phía Việt Nam, không có quy định về cơ cấu phần ngoại tệ trong tổng giá dự thầu. Theo quy định tại mục 5 của hồ sơ mời thầu, cơ quan thực hiện dự án có thể báo cáo nhà tài trợ cho ý kiến về nội dung này. 


Ý kiến của bạn

Bình luận