Cần bổ sung thêm 4.450 tỷ đồng để thông tuyến đường Hồ Chí Minh vào năm 2025

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 29/09/2022 15:34

Theo kế hoạch triển khai đến năm 2025, đường Hồ Chí Minh sẽ cơ bản nối thông trên cơ sở sử dụng QL32 và QL21.

Thi công đường Hồ Chi Minh đoạn qua tỉnh Gia Lai

Thi công đường Hồ Chi Minh đoạn qua tỉnh Gia Lai

Khởi công 2 dự án thành phần trong năm 2023

Thông tin từ Bộ GTVT mới đây cho biết, đến nay, dự án đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành 2.362 km/2.744 km đạt 86,1% và khoảng 258km tuyến nhánh; đang triển khai đầu tư xây dựng 211km. Hiện đang thi công 2 đoạn Đoan Hùng - Phú Thọ và Cam Lộ - La Sơn, đồng thời đang chuẩn bị đầu tư 2 đoạn Hòa Liên - Túy Loan và Chơn Thành - Đức Hòa.

Còn lại khoảng 171km chưa triển khai, gồm đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến và đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Trong đó, dự án thành phần Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn đã được Ban QLDA đường Hồ Chí Minh hoàn thiện, trình Bộ GTVT xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư, hiện đang hoàn chỉnh thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng qua khu vực các tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang. Dự kiến Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 9/2022; phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 3/2023; khởi công quý IV/2023, hoàn thành quý IV/2025.

Theo các Nghị quyết 66/2013, Nghị quyết 63/2022, đến năm 2025, đường Hồ Chí Minh cơ bản hoàn thành nối thông tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau); quy mô tối thiểu 2 làn xe trên cơ sở sử dụng QL32 và QL21 với tổng chiều dài khoảng 2.744 km

Dự án thành phần đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận đã được Ban QLDA đường Hồ Chí Minh hoàn thiện, trình Bộ GTVT thực hiện công tác thẩm định nội bộ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 11/2022; Bộ GTVT phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3/2023; khởi công quý IV/2023, hoàn thành năm 2025.

Dự án thành phần đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến, Bộ GTVT đã giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tại Quyết định 968 ngày 20/7/2022. Dự kiến hoàn thành công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong năm 2023 để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư.

Cần bổ sung thêm nguồn vốn khoảng 4.450 tỷ đồng

Theo kế hoạch triển khai đến năm 2025, Bộ GTVT cho biết, dự án sẽ hoàn thành việc đầu tư xây dựng các đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn và Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận theo quy mô 2 làn xe bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã bố trí cho Bộ GTVT, cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh trên cơ sở sử dụng QL32 và QL21.

Đường Hồ Chí Minh cần 4.450 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025 - Ảnh 3.

Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan

Đồng thời triển khai ngay công tác chuẩn bị đầu tư đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến thuộc dự án thành phần Đoan Hùng - Chợ Bến trong năm 2022 - 2023, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

Về nhu cầu vốn để triển khai hoàn thành các dự án đang đầu tư và khởi công mới 2 dự án thành phần nối thông tuyến quy mô 2 làn xe với tổng mức đầu tư 22.276 tỷ đồng, Bộ GTVT cho biết hiện đã bố trí được 16.706 tỷ đồng cho các dự án thành phần đã và đang triển khai. 

Đồng thời cần cân đối nguồn vốn để ưu tiên đầu tư 2 dự án thành phần đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn dài 28,5 km và đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận dài 55km với tổng mức đầu tư khoảng 5.570 tỷ đồng; nhu cầu vốn để cơ bản hoàn thành năm 2025 khoảng 4.450 tỷ đồng.

Để đảm bảo cân đối đầy đủ, kịp thời nguồn vốn đầu tư 2 dự án thành phần ưu tiên nêu trên, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT rà soát, cân đối lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT.

"Cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, hạn chế tối đa việc sử dụng dự phòng, chi phí trượt giá. Cùng với đó, xem xét giãn tiến độ triển khai đối với một số dự án mới, chưa quá cấp thiết; bố trí đủ 4.450 tỷ đồng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 triển khai 2 dự án", Bộ GTVT thông tin.

Hiện nay, Bộ GTVT đang hoàn thiện thủ tục trình cấp có thầm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn và Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận và điều chỉnh, bổ sung danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Đường Hồ Chí Minh cần 4.450 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025 - Ảnh 4.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch triển khai và nhu cầu vốn đầu tư của các dự án trong giai đoạn 2025 - 2030 sẽ cân đối trong tổng nhu cầu kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nói chung và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo từng đoạn tuyến.

Đường Hồ Chí Minh là công trình quan trọng quốc gia đã được Quốc hội khoá XI thông qua chủ trương đầu tư xây dựng tại Nghị quyết 38 ngày 3/12/2004. Để phù hợp với nguồn lực và thực tế triển khai dự án, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết 66 ngày 29/11/2013 điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 38.

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV đã thông qua Nghị quyết 63 ngày 16/6/2022 cho phép gia hạn đến năm 2025 cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh trên cơ sở sử dụng QL32 và QL21.

Ý kiến của bạn

Bình luận