Tháng 1+2/2023: Xuân trên đại công trường cao tốc Bắc-Nam

Xuân trên đại công trường cao tốc Bắc - Nam